Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.)
Annuleringsbeleid
Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze zijn of zijn uniform geleverd. be;
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u als onderdeel van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd; div>
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft of heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken;
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen (Endoxo BV iO, Hart van Brabartlaan 12-14 / Het Laken, 5038 Tilburg, telefoon 0031-13583-2499.:, e-mailadres: info @ endoxo. de) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat u de kennisgeving dat u uw herroepingsrecht uitoefent voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de intrekking
Als u zich terugtrekt uit dit contract, geven wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type bezorging gebruikt dan aangeboden door ons de goedkoopste standaardlevering hebben gekozen), die onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren
Redenen voor uitsluiting of vervallen
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die niet eerder dan 30 dagen na de sluiting kan worden geleverd van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die door hun aard na levering onafscheidelijk zijn zijn vermengd met andere goederen;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering is verwijderd.

Modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, dan Vul dit formulier in en stuur het terug.)
- Naar Endoxo BV io, Hart van Brabartlaan 12-14 / Het Laken, 5038 Tilburg , e-mailadres: info@endoxo.de:
- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) /
het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- Naam van de consument (en)
- Adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier vermeld)
- Datum div>
(*) Doorhalen niet van toepassing.